O KONGRESIE

Kongres Rozwoju Kolei to jedno z najważniejszych wydarzeń krajowego sektora kolejowego i pole do dialogu pomiędzy przedstawicielami świata polityki, biznesu, samorządu i nauki. Organizowany jest cyklicznie, począwszy od 2019 roku, z przerwą związaną z pandemią SARS COV-2. Wydarzenie stało się istotną platformą wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z rozwojem transportu kolejowego w Polsce i na świecie.

Pierwsza i druga edycja Kongresu Rozwoju Kolei zostały zauważone i docenione nie tylko przez przedstawicieli branży kolejowej, a relacje z obu wydarzeń były obecne niemal we wszystkich wiodących i branżowych środkach masowego przekazu. W poprzednich edycjach Kongresu uczestniczyły najważniejsze osoby w Państwie, z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim na czele, eksperci branży kolejowej, szefowie kolejowych spółek, przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej, instytucji naukowych, przedsiębiorcy z branży kolejowej oraz innych sektorów gospodarki.

Tegoroczna edycja kongresu będzie wyjątkowa w świetle zmian, jakie wywołał konflikt zbrojny w Ukrainie. Wydarzenie będzie miejscem spotkań i dyskusji poświęconych przyszłości transportu kolejowego oraz jego pozycji w narodowej i światowej gospodarce. Motywem przewodnim III edycji Kongresu Rozwoju Kolei będzie konsolidacja rynku kolejowego. Ponadto dużo miejsca zostanie poświęcone szeroko zakrojonym programom inwestycyjnym, cyfryzacji, proekologicznym rozwiązaniom oraz działalności kolei na arenie międzynarodowej, m.in. w ramach obszaru Trójmorza. Dyskusja będzie prowadzona w ramach 3 bloków tematycznych - Inwestycje, Ponad granicami, Kolej w systemie transportowym - w każdym po 3 panele merytoryczne.

ZDJĘCIA Z KONGRESU

AGENDA


KLIKNIJ PONIŻEJ I ZOBACZ PROGRAM WYBRANEGO BLOKU
 
BLOK I

 
BLOK II

 
BLOK III


Inwestycje realizowane przez sektor kolejowy mają kluczowe znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania całej gospodarki, w tym zapewnienia mobilności ludności, przepływu towarów, połączenia komunikacyjnego kluczowych ośrodków życia społeczno-gospodarczego kraju oraz infrastruktury krytycznej. Inwestycje w sektorze kolejowym służą także budowaniu odpornego na kryzysy systemu transportowego oraz cyfrowej kolei, która odpowiada na aktualne potrzeby pasażerów w ramach inwestycji realizowanych przez spółki Grupy PKP modernizowane i budowane od podstaw są dworce kolejowe, pasażerowie mogą korzystać z modernizowanego lub zupełnie nowego taboru. Realizowane są także inwestycje w nowoczesny tabor towarowy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury liniowej.

8:00 - 9:00
Rejestracja
9:00 - 9:30 Ceremonia otwarcia
9:30 - 10:30 Debata otwarcia: Jak i dlaczego konsolidować polską kolej?
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 12:30 I. Rozwój i unowocześnianie kolei: wielkie inwestycje i nowe rozwiązania
12:30 - 14:00
Przerwa obiadowa
14:00 - 15:30 II. Cyfrowa kolej, czyli jak odpowiadać na potrzeby klientów?
15:30 - 16:00
Przerwa kawowa
16:00 - 17:30 III. Efekty działań inwestycyjnych i rozwojowych PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Polska kolej: dostępna, atrakcyjna, konkurencyjna

O ORGANIZATORACH

Kongres Rozwoju Kolei cyklicznie organizowany jest przez kluczowe spółki wchodzące w skład Grupy PKP: Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Intercity S.A., PKP CARGO S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Grupa PKP powstała w 2001 roku w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Celem Grupy PKP jest zarządzanie powierzonym jej majątkiem w taki sposób, aby pełniąc służbę publiczną, realizować ważne dla Polski cele, a jednocześnie optymalnie świadczyć usługi i administrować posiadanym kapitałem, przyczyniając się do wzrostu znaczenia nie tylko spółek Grupy, ale i całej kolei. Działalność Grupy wpisuje się w krajowe i europejskie strategie związane z rozwojem zrównoważonego transportu, przyczynia się do eliminacji zjawiska wykluczenia komunikacyjnego oraz pozwala osiągać cele klimatyczne. Grupa PKP jest reprezentantem polskiej kolei w kluczowych międzynarodowych organizacjach kolejowych, m.in. Wspólnocie Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) i Międzynarodowym Związku Kolei (UIC).

W skład Grupy PKP wchodzą Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz spółki zależne. PKP S.A. pełnią nadzór właścicielski nad spółkami Grupy, która od 2022 roku funkcjonuje na zasadach holdingu. PKP S.A. są również jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce: m.in. gruntów, budynków i budowli. Kluczowym zadaniem PKP S.A. jest poprawa stanu technicznego budynków dworcowych. Obecnie spółka realizuje największy w historii program przebudowy dworców kolejowych. Funkcjonujący w Grupie operator przewozów pasażerskich – spółka PKP Intercity S.A. – to jeden z największych przewoźników kolejowych w Polsce, specjalizujący się w krajowych i międzynarodowych pasażerskich przewozach dalekobieżnych. Spółka realizuje obecnie największy w swojej historii program inwestycyjny (zakup i modernizację taboru, przebudowę zapleczy technicznych). W Grupie PKP funkcjonuje również dwóch operatorów połączeń towarowych – PKP CARGO S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o. o. PKP CARGO jest największym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce oraz jednym z największych operatorów kolejowych przewozów towarowych w Unii Europejskiej. Od 2013 roku spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa od 20 lat funkcjonuje w zintegrowanej, unikatowej formule jako zarządca najdłuższej w Polsce szerokotorowej linii kolejowej i przewoźnik wykonujący przewozy towarów na tej linii. Z uwagi na przebieg LHS, kluczową rolę odgrywa współpraca spółki ze stroną ukraińską. 

Patronat Honorowy

Patronat

Patronat Medialny

Partner Strategiczny

Partner Złoty

Partner Srebrny

PANELIŚCI

Krzysztof Mamiński - prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.
Artur Zasada - prezes zarządu Związku Pracodawców Business & Science Poland
Prof. dr hab. Mirosław Chaberek - profesor w Katedrze Logistyki i Systemów Transportowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Dariusz Sikora - członek zarządu PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o.
Marek Chraniuk - prezes zarządu PKP Intercity
Maciej Jankiewicz - członek zarządu PKP CARGO S.A. ds. Finansowych
Jacek Rutkowski - członek zarządu PKP CARGO S.A. ds. Handlowych
Dariusz Seliga - prezes zarządu PKP CARGO S.A.
dr inż. Ignacy Góra - prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Marek Olkiewicz - członek zarządu PKP CARGO S.A. ds. Operacyjnych
Zenon Kozendra - Członek Zarządu PKP CARGO S.A. – Przedstawiciel Pracowników
Marita Daria Szustak - prezes zarządu Track Tec Construction oraz prezes zarządu Izby Gospodarczej Transportu Lądowego (IGTL)
Krzysztof Świerczek - członek zarządu PKP Intercity
Rafał Zgorzelski - członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.
Tomasz Lachowicz - dyrektor przedstawicielstwa PKP w Brukseli
Michał Kuczmierowski - prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
Krzysztof Zdziarski - prezes zarządu PESA Bydgoszcz S.A.
Tomasz Gontarz - wiceprezes zarządu PKP Intercity S.A.
Andrzej Massel - dyrektor Instytutu Kolejnictwa
Jarosław Oniszczuk - członek zarządu PKP Intercity
Zbigniew Tracichleb - prezes zarządu PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o.
Ireneusz Maślany - członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.
dr Jakub Majewski - prezes Fundacji „Pro Kolej”
dr Artur Resmer - członek zarządu PKP Intercity
Andrzej Antoni Olszewski - członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.
Zbigniew Konieczek - prezes zarządu Newag S.A.
Adrian Furgalski - prezes zarządu Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.
Krzysztof Golubiewski - członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.
Adam Pawlik
Andrzej Bittel - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Rinalds Pļavnieks, prezes zarządu jednej z największych łotewskich firm – państwowej SJSC "Latvijas dzelzceļš" (Łotewskie Koleje).
Giorgio Travaini - dyrektor wykonawczy a.i.
Dr hab. Jana Pieriegud, prof. SGH Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH
Kamil Grotnik - Head of the Section of National Programs and Competitions National Center for Research and Development
dr inż. Maciej Andrzejewski - Członek Zarządu ds. Rozwoju Spółki 
Wojciech Dąbrowski - prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej
Remigiusz Kopoczek - wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz
Eglė Šimė jest dyrektorem generalnym LTG Cargo
Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Maciej Małecki - sekretarz stanu
Arnold Bresch członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dyrektor ds. realizacji inwestycji
Kamil Holenda – PKP CARGO International
Joanna Lech - Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Sylwia Cieślak-Wilk – zastępca dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Sandra Gehenot – dyrektor frachtu UIC
Katarzyna Zielińska-Heitkötter – zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Tadeusz Turzyński - prezes Zarządu PKP Informatyka Sp. Z o.o.
Sylwester Szczensnowicz – prezes zarządu PGE Energetyka Kolejowa S.A.
Adam Andruszkiewicz – sekretarz stanu Ministerstwo Cyfryzacji
Janusz Cieszyński – Minister cyfryzacji
Tomasz Buczyński – dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury
Bogdan Józef Rzońca
Mikołaj Wild – prezes zarządu spółki CPK

JAK DOJECHAĆ

Na PGE Narodowy można dojechać w wygodny i szybki sposób każdym środkiem transportu!

 • Samochodem: Stadion jest położony przy Al. Ks. Poniatowskiego i ulicach Zielenieckiej, Siwca oraz Wybrzeże Szczecińskie. Zapraszamy na parking podziemny i naziemny, szczegóły: pgenarodowy.pl/kontakt/parking
 • Autobusem: Przystanek Rondo Waszyngtona, linie: 102, 111, 117, 123, 128, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 517, 521, N02, N22, N24, N72
 • Tramwajem: Przystanek Rondo Waszyngtona, linie: 7, 8, 9, 22, 24, 45, 77
 • Kolejką: Stacja Warszawa Stadion, pociągi SKM i Kolei Mazowieckich
 • Metrem: linią metra M2 ze stacji metra Świętokrzyska do stacji metra Stadion Narodowy
 • Rowerem miejskim Veturilo: Stacja Rondo Waszyngtona - PGE Narodowy

Wejście na wydarzenie na PGE Narodowym odbywa się bramami numer 1, 2, i 11.
Wejście dla osób z niepełnosprawnościami odbywa się bramą numer 1. 
Rejestracja na wydarzenie znajduje się w Recepcji Głównej PGE Narodowego na poziomie 0.

Parking

Parking podziemny. Wjazd od strony bramy nr 6 (od ul.Wybrzeże Szczecińskie), parking poziom -3 (strefa żółta/zielona).
Koszt: Cena za parkowanie na parkingu podziemnym na poziomie B3 i B4.

 1. Do 1 godziny  - 8 zł brutto
 2. Do 2 godzin - 15 zł brutto
 3. Do 3 godzin - 20 zł brutto
 4. Do 4 godzin - 23 zł brutto
 5. Do 5 godzin - 26 zł brutto
 6. Do 6 godzin - 29 zł brutto
 7. Do 8 godzin - 32 zł brutto
 8. Do 24 godzin* - 35 zł brutto
 9. Opłata za zgubiony bilet parkingowy - 40 zł brutto

* zgodnie z godzinami otwarcia parkingu

Każda kolejna rozpoczęta doba rozliczana jest oddzielnie, po przekroczeniu doby (24 godziny) opłata sumuje się tj. do ceny parkowania do 24 godzin (35 zł brutto) doliczana jest opłata za czas, który minął od zakończenia poprzedniej doby zgodnie z punktami 1 - 8.

Parking naziemny dla autokarów - błonia stadionu od strony ul. Zielenieckiej - vis a vis bramy nr 1.
Koszt: bezpłatny


 

Nawiguj